Forside | Kontakt
Udskriv
  
  
  
  
  
  

 

Fondens formål: 

 

"At yde støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for det lægevidenskabelige og samfundsvidenskabelige område samt til byggeforskning".

  

 

 

Støtten gives ud fra ønsket om at ramme bredest muligt i bestræbelserne på at opfylde Fondens formål - gerne sammen med andre fonde/bidragsydere.


Ifølge den praksis, der er udviklet gennem Fondens over 40-årige levetid, er støtten inden for områderne lægevidenskab, samfundsvidenskab og byggeforskning i stor udstrækning ydet til egentlige forskningsformål.


 

Læs mere om de respektive formål under menupunkterne.

 


Aase og Ejnar Danielsens Fond  |  Lyngby Hovedgade 4  |  DK-2800 Kgs. Lyngby  |  Telefon 45 26 86 00  |  CVR 81 38 34 13
info@danielsensfond.dk  |  www.danielsensfond.dk  |  Til top