Forside | Kontakt
Udskriv
  
  
  
  
  
  
 

Se hvilke projekter/formål, Fonden har støttet i 2016 under de forskellige menupunkter ude til venstre.

 

Uddelingspolitik

Lovpligtig redegørelse for Fondens uddelingspolitik jf. Årsregnskabslovens § 77 b

Aase og Ejnar Danielsens Fond er en almennyttig erhvervsdrivende fond, hvis formål er

 

at yde støtte til personer, som hører til stifteren, direktør Ejnar Danielsens slægt, og

 

at yde støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for det lægevidenskabelige og samfundsvidenskabelige område samt til byggeforskning.

 

Aase og Ejnar Danielsens Fond uddeler donationer til projekter og andre formål, og uddelingsbeslutninger træffes som hovedregel på grundlag af modtagne ansøgninger. Fonden kan også uddele til projekter, som Fonden finder interessante og anser for støtteværdige.

 

Til brug for bestyrelsens beslutninger om tildeling af støtte er formålene inddelt i fire kategorier:

  • Lægevidenskabelig forskning
  • Samfundsvidenskabelig forskning
  • Byggeforskning
  • Almene Formål

Det er Fondens bestyrelse, som beslutter, hvilke projekter der skal støttes. Indenfor det lægevidenskabelige felt på baggrund af anbefalinger fra de tilknyttede eksterne lægekonsulenter.
Der afholdes 5 beslutningsmøder om året, og Fonden behandler ca. 550 ansøgninger om året.

 

Aase og Ejnar Danielsens Fond uddelte i 2015/2016 ca. 14,6 mio. kr. fordelt med 11,4 mio. kr. til lægevidenskab, 0,7 mio. kr. til samfundsvidenskab, 0,2 mio. kr. til byggeforskning og 2,3 mio. kr. til almene formål.

 

 

 


Aase og Ejnar Danielsens Fond  |  Lyngby Hovedgade 4  |  DK-2800 Kgs. Lyngby  |  Telefon 45 26 86 00  |  CVR 81 38 34 13
info@danielsensfond.dk  |  www.danielsensfond.dk  |  Til top